Fantastyczny nowy konkurs: “Świat w kawałkach 2019: Kalisz jest wszędzie”

Świat w kawałkach 2019 – Kalisz jest wszędzie

W podróży, każdy z nas, odpowiada na pytanie „skąd jesteś?”   Mieszkamy w pięknym mieście. Zadbajmy więc o jego promocję. Kontynuując tradycję rozpoczętą w zeszłym roku na wydarzeniu Świat w Kawałkach, proponujemy konkurs „Kalisz jest wszędzie”.

Zabierzmy flagę Kalisza w miejsca które odwiedzimy tego lata. Róbmy sobie z nią zdjęcia w ciekawych miejscach. Często przy okazji takich zdjęć nawiązuje się rozmowę, w tym rozmowę o własnym mieście. Robiąc sobie zdjęcia będziecie ambasadorami własnego miasta

Świat w Kawałkach – impreza podróżnicza, która odbyła się w zeszłym roku była dużym sukcesem. Sto sześćdziesiąt osób zgromadzonych na wydarzeniu w Restauracji Komoda wysłuchało 25 pięciominutowych historii o podróżach. Tym samym to wydarzenie stało się największą imprezą podróżniczą w historii miasta.

W tym roku wracamy z jeszcze ciekawszą imprezą! Świat w kawałkach z Dental Care 2019 to wielki konkurs promujący miasto Kalisz na świecie i różnorodność świata – w Kaliszu! Zamierzamy stworzyć w październiku wydarzenie o jeszcze większym zasięgu.

Część pierwsza Świat w Kawałkach z Dental Care 2019 zaczyna się już 20 kwietnia. Już od tego dnia można otrzymać nieodpłatnie flagi konkursowe które są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Flagi można otrzymać w gabinecie Dental Care oraz w wyznaczonych punktach.

Następnie – podróżujemy z flagami po całym świecie. Wycieczka rowerowa do Opatówka? Wejście na Ararat? Wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie? Plaża? Zabierz ze sobą flagę Kalisza, i rób sobie z nią ciekawe zdjęcia w różnych miejscach.

Zdjęcia wysyłaj na adres swiatwkawalkach2019@gmail.com . Będziemy je na bieżąco publikować, pokazując w jak wielu miejscach na świecie są kaliszanie.

Spodziewamy się, że sporo z Was  weźmie udział w konkursie tego lata. Zdjęcia zbieramy i publikujemy na bieżąco na profilach Dental Care. Uczestnicy konkursu mogą je też udostępniać w mediach społecznościowych.

W październiku 2019, w trakcie wydarzenia Świat w Kawałkach 2019 ogłosimy zwycięzców w następujących kategoriach:

  • zdjęcie zrobione najdalej od Kalisza 
  • zdjęcie zrobione w najciekawszym miejscu

–   najlepsze zdjęcie 

  • najlepsze zdjęcia według internautów

W konkursie przewidziano 3 nagrody finansowe w wysokości 500 zł + voucher na usługi Dental Care na 200zł

Najlepsze zdjęcia wydamy w albumie Świat w Kawałkach 2019, Kalisz jest wszędzie którego premiera nastąpi właśnie na październikowym wydarzeniu Świat w Kawałkach.

To tyle o konkursie. A w trakcie Świat w Kawałkach z Dental Care 2019 wystąpi tym razem 5 osób z unikalnymi prezentacjami podróżniczymi – każda trwać będzie zaledwie do 15 minut. Ale poruszy Was na długo. Szczegóły już niebawem!

Jak wziąć udział w konkursie? Należy odebrać swoją flagę w gabinecie Dental Care, w Kaliszu przy ul. Staszica 29 – obserwujcie tez profil Dental Care na facebook.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Świat w kawałkach z Dental Care 2019

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Dental Care Kalisz

II. Uczestnicy

Uczestnikiem może być każda osoba dorosła po 18 roku życia. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub krewnymi Organizatora i firm powiązanych.

III. Cel konkursu

1. Promowanie różnorodności świata, podróży , zainteresowania światem w każdym jego aspekcie.

2. Promowanie Kalisza w różnych miejscach na świecie. Pobudzanie w kaliszanach świadomości Kalisza, jako ich własnego miasta.

IV. Zasady

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Wysyłając pracę konkursową uczestnik potwierdza, że jest autorem pracy i jednocześnie upoważnia Organizatora konkursu do wykorzystania prac w dowolnej formie i na dowolnych polach eksploatacji. Autor pracy konkursowej wyraża również zgodę w imieniu osób przedstawionych na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora konkursu, bez żadnych zastrzeżeń i ograniczeń. Autor zapewnia iż uzyskał zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na użycie ich wizerunku.

2. Warunkiem kwalifikacji jest czytelne przedstawienie flagi konkursu z logotypem miasta Kalisza na zdjęciu, tak, że widoczna będzie jej całość. Zdjęcie musi być wykonane poza terenem miasta Kalisza. Fla©e otrzymać można w Dental Care i …. w wyznaczonych punktach. Zdjęcia bez tej flagi nie będą repsoektowane

3. Wraz ze zdjęciem, uczestnik konkursu nadsyła krótki opis miejsca lub okoliczności zrobienia zdjęcia ( krótką historię) o objętości do 1000 znaków. 

4. Prace konkursowe nadsyła się na adres mailowy swiatwkawalkach2019@gmail.com  koniecznie z opisem ŚWIAT W KAWAŁKACH w tytule.

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Komisja konkursowa będzie dokonywać kwalifikacji: jako pracy upublicznionej ( do publikacji w mediach społecznościowych, na portalach na stronie Organizatora, itp). Prace upublicznione podlegają ocenie społecznościowej poprzez gromadzenie lajków itp. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i przyzna im nagrody:

Za najlepsze zdjęcie Nagroda 1 5dniowy pobyt w apartamencie a Karpaczu dla 4 osób Izera 4 + pamiątkowy album
Nagroda 2 Voucher na usługi dentystyczne o wartości 300 zł + pamiątkowy album
Nagroda 3 Voucher na usługi dentystyczne o wartości 200 zł + pamiątkowy album
Za najbardziej nietypowe ujęcie Nagroda 1 Trzydniowy pobyt w apartamencie a Karpaczu dla 2  osób + pamiątkowy album
Nagroda 2 Voucher na usługi dentystyczne o wartości 300 zł + pamiątkowy album
Nagroda 3 Voucher na usługi dentystyczne o wartości 200 zł + pamiątkowy album
Komisja przyzna tez wyróżnienia w kilku dodatkowych kategoriach.
Pula pozostałych nagród:
– 18 nagród od firmy Paula – sponsora wydarzenia
– 30  nagród pocieszenia, ufundowanych przez sponsorów, dla pozostałych najlepszych uczestników.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. NIe ma możliwości odbioru ekwiwalentu finansowego nagród.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Przyjmowane są jedynie fotografie w formie elektronicznej.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 3 zdjęcia o formacie mniejszym niż 1 Mb większym niż 5 Mb. W Wypadku nadesłania większej ilości zdjęć komisja konkursowa bierze pod uwagę jedynie 3 zdjęcia od każdego uczestnika.

4. Uwaga: O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, uczestnik konkursu oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

VI. Terminy

Prace należy nadsyłać na adres mailowy ….@….pl nie później niż 30 września. Prace nadesłane wcześniej maja większe szanse na zdobycie popularności.

Rozwiązanie konkursu nastąpi w trakcie imprezy Świat w kawałakch w dniu 18 października 2019 o godz 18

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona komisja, powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie dentalcare.kalisz.pl oraz przedstawione na wydarzeniu Świat w Kawałkach z Dental Care 2019 w dniu 28 października 2019.

Najlepsze prace zostaną opublikowane również w pamiątkowym albumie.  “Świat w kawałkach 2019 Kalisz jest wszędzie”.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie

z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane w mediach. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy i wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 

Nadesłane fotografie już teraz możecie obejrzeć w albumie na naszej stronie:

>>> OBEJRZYJ ALBUM <<<

Promujemy podróże i zdrowy tryb życia

Promujemy podróże i zdrowy tryb życia

Przez całe życie łączę harmonijnie pracę, z pasją podróży i zdrowym trybem życia. Staram się korzystać z każdej okazji do poznawania nowych zakątków naszego świata, wspiąć się na każdą dostępną górę, poznawać ludzi w różnych krajach. Często łączę podróże z praktykami...

Oto wyniki konkursu Świat w kawałkach

Oto wyniki konkursu Świat w kawałkach

Komisja konkursowa musiała zmierzyć się z nie lada wyzwaniem. Wśród uczestników wydarzenia “Świat w Kawałkach” trzeba było wyłonić zwycięzcę, a poziom był bardzo wyrównany. Pomogły głosy zgromadzonych na sali, na której prezentowano pięciominutowe opowieści...

Bądźmy w kontakcie

GABINET DENTAL CARE
Ul. Staszica 29, 62-800 Kalisz
telefon – 62 766 76 66
telefon – 505 190 200
email: gabinet@dentalcare.kalisz.pl 

Godziny otwarcia gabinetu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

14 + 7 =