CYFROWA ORTODONCJA

w gabinetach stomatologicznych Dental Care stosujemy renomowane nakładki Invisalign Sure Smile

Co to takiego cyfrowa ortodoncja?

W cyfrowej ortodoncji podstawowym narzędziem jest skaner wewnątrzustny. Skaner pozwala uzyskać cyfrowy obraz 3D zębów pacjenta i ich wzajemnej relacji to jest zgryzu. Poprzez skanowanie możemy uzyskać cyfrowy model jamy ustnej.Na takich stworzonych poprzez skanowanie jamy ustnej, cyfrowych modelach można przeprowadzić szereg obliczeń i analiz przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo ważne jest wykonanie uzupełnienia o zdjęcie rentgenowskie, które pozwala zaplanować leczenie, np zdjęcie cefalometryczne czy pantomograficzne. W przeciwieństwie do ortodoncji klasycznej w przypadku ortodoncji cyfrowej możliwe jest natychmiastowe przesyłanie danych cyfrowych, które ułatwia komunikację służącą do zaplanowania leczenia.
Ogromną zaletą dla Pacjenta w przypadku ortodoncji cyfrowej jest wizualizacja efektu leczenia, którą można zobaczyć na komputerze dzięki programowi stworzonemu do ortodontycznego projektowania, takim przykładem jest plan leczenia ClinCheck, który jest programem wizualizacyjnym dla systemu nakładkowego Invisalign. Wizualizacja takiego planu leczenia jest to możliwość uzyskania obrazu uzębienia jakiego może spodziewać się pacjent po zakończeniu leczenia ortodontycznego jeszcze zanim podejmie decyzję o chęci rozpoczęcia leczenia w takiej nowoczesnej formie. Samo skanowanie jamy ustnej jest proste dla operatora (może to wykonywać lekarz lub asystentka), jest bardzo szybkie, zupełnie bezbolesne i zastępuje nielubiany przez Pacjentów tradycyjny wycisk przy użyciu łyżek wyciskowych oraz masy wyciskowej, który to proces często prowadzi do odruchu wymiotnego. Po zeskanowaniu na ekranie do którego podłączony jest skaner powstaje cyfrowy, przestrzenny obraz, który jest odpowiednikiem dotychczasowego gipsowego modelu. Cyfrowa diagnostyka potrzebna w cyfrowej ortodoncji używająca takich sprzętów jak tomograf pozwala na istotną redukcję dawki promieniowania. Tym samym rentgenodiagnostyka okazuje się bardzo bezpieczną dla zdrowia pacjenta formą diagnostyki tak bardzo potrzebnej do planowania leczenia ortodontycznego. Cyfrowe urządzenia takie jak Tomografia stożkowa pozwalająca precyzyjnie zaplanować leczenie ortodontyczne w połączeniu z przestrzennym obrazowaniem tkanek daje nam pełną informację dotyczącą wzajemnej relacji zębów, łuków zębowych, anatomii korzeni zębów i ich relacji z otaczającą kością , strukturami sąsiednimi jak zatoki, naczynia i nerwy.Nowoczesne obrabiarki CNC, czy drukarki 3D w dużej mierze są już standardowym wyposażeniem naszego gabinetu czy pracowni protetycznej przy naszych gabinetach. 

 

Cyfrowy plan leczenia, jak to wygląda?
Przykład planu leczenia Invisalign ClinCheck

Oddanie pierwszych nakładek Pacjentce

Efekt leczenia nakładkowego Invisalign

505 190 200